TOP RATING

Thành tích mới
Tram Lee được 1615 điểm trong game  Bắn bóng wooliz
nguyendinhdung được 26235 điểm trong game Nông trại vui vẻ
Mai Thị Trà Giang được 2190 điểm trong game Cảnh sát robot
Bùi Huy Bằng được 140 điểm trong game  Lén lút nổ mìn
thanh chung được 400 điểm trong game Quản lý nông trại 2
thanh chung được 2900 điểm trong game Chinh phục Bắc Cực