Thành tích mới
N G Ố C được 190 điểm trong game  Cún con làm pizza
Nguyen Minh Yuno được 1459 điểm trong game  Trang điểm cho người mẫu
Duy Fu được 1700 điểm trong game Tiệm tóc vui vẻ 2
tran khanh huyen được 1212 điểm trong game  Trang điểm cho người mẫu
Đạt Thiếu Gia được 1034 điểm trong game Hành trình của bé Bi
Nguyễn Ngọc Quí được 9077 điểm trong game Dọn dẹp nhà cửa

TOP RATING