Thành tích mới
Dung Buoc Gian Ho được 450 điểm trong game Vùng trời lửa
Dung Buoc Gian Ho được 16820 điểm trong game Cặp đôi hoàn hảo
Innki Choi được 2440 điểm trong game Ninjja mèo
Hà Thị Thảo được 2200 điểm trong game Nông trại vui vẻ
phùng trang nhung được 1950 điểm trong game Ninjja mèo
Lâm Tuấn Kiệt được 2600 điểm trong game Nông trại vui vẻ

TOP RATING