Thành tích mới
Ngoc Nguyen được 23350 điểm trong game Nông trại vui vẻ
Hoàng Y Bạch Long được 360 điểm trong game  Tháp phòng thủ
con mien được 558 điểm trong game Vùng đất ma thuật
alone coder được 47 điểm trong game Giọt nước màu nhiệm
đỗ thị như ba được 740 điểm trong game Trận chiến xe tăng
thuy hang được 24420 điểm trong game Nông trại vui vẻ

TOP RATING